Komisijas Regula (ES) Nr. 753/2010 ( 2010. gada 20. augusts ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai