2010 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 753/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti