Регламент (ЕС) № 753/2010 на Комисията от 20 август 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци