Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2