Kommissionens beslut av den 25/01/2010 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5734 - LIBERTY GLOBAL EUROPE / UNITYMEDIA) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)