Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 759/2011 av den 1 augusti 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker