Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 27 januari 2016.