Skriftlig fråga E-005034/11 Niki Tzavela (EFD) till kommissionen. Dödsstraff