Skriftlig fråga E-9855/10 Charles Tannock (ECR) till kommissionen. Arten och volymen av tv-reklam i EU efter införandet av direktivet om television utan gränser