Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/177 al Comisiei din 10 februarie 2016 de aprobare a substanței active benzovindiflupir, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)