Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) Text av betydelse för EES