Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People ) Dokuments attiecas uz EEZ