Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6592 — Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) EØS-relevant tekst