Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) Text s významem pro EHP