Sprawa T-233/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 maja 2016 r. przez Joségo Luisa Ruiza Molinę od wyroku wydanego w dniu 2 marca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-60/15, Ruiz Molina/OHIM