Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1179 оd 6. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga I. Odluci 2009/177/EZ u pogledu statusa pokrajine Åland u Finskoj s obzirom na program nadziranja virusne hemoragijske septikemije (VHS), Estonije s obzirom na program nadziranja i iskorjenjivanja virusne hemoragijske septikemije (VHS) i zarazne hematopoetske nekroze (ZHN), Hrvatske za koi herpes virozu (KHV) i određenih područja u Ujedinjenoj Kraljevini za infekciju parazitom Bonamia ostreae (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 5303) (Tekst značajan za EGP)