Mål T-349/13: Tribunalens dom av den 4 juli 2016 – Orange Business Belgium mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Utförande av ”Transeuropeiska tjänster för telematik mellan förvaltningar — Ny generation (Testa-ng)” — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Tilldelning av ett kontrakt — Öppenhet — Likabehandling — Icke-diskriminering — Motiveringsskyldighet)