Kommissionens yttrande av den 2 juni 2016 om planen för deponering av radioaktivt avfall härrörande från nedmonteringen av kärnkraftverket KKB i Brunsbüttel i delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland$