Γνώμη της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Brunsbüttel (KKB), που βρίσκεται στην τοποθεσία Brunsbüttel στο ομόσπονδο κράτος Schleswig-Holstein, Γερμανία$