Skriftlig fråga E-008784/11 Nuno Melo (PPE) till kommissionen. Svält i Eritrea