Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2237 z 13. augusta 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/3, pokiaľ ide o výnimku z minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti venušiek rodu Venus (Venus spp.) v určitých talianskych pobrežných vodách