Skriftlig fråga E-007602/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Åtgärder för fortsatt verksamhet vid det grekiska centrumet för psykisk hälsa och forskning i länet Boiotien