Kommissionens beslut av den 28/04/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7989 - GRIFFIN / LVS II LUX XX / REDEFINE / ECHO PRIME JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)