Mål T-298/16: Talan väckt den 13 juni 2016 – East West Consulting mot kommissionen