TITJUR IVBN mot kommissionen Tribunalens beslut (sjunde avdelningen) av den 13 juli 2012. # Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) mot Europeiska kommissionen. # Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - System med stöd som Nederländerna beviljar allmännyttiga bostadsföretag - Befintliga stöd - Särskilt stöd för projekt till förmån för bostadsföretag - Beslut om godkännande av medlemsstatens åtaganden - Beslut att förklara att ett nytt stöd är förenligt - Villkoret personligen berörd är inte uppfyllt - Underlåtenhet att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 FEUF - Talan kan i vissa delar inte tas upp till sakprövning och det är uppenbart att den i vissa delar är ogrundad. # Mål T-201/10.