Skriftlig fråga E-009791/11 Anna Rosbach (ECR) till kommissionen. Livsmedelsavfall och deponier