Mål F-84/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 mars 2016 – Loescher mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Facklig representant — Ställande till förfogande för fackföreningar eller yrkessammanslutningar — Befordringsförfarandet 2014 — Beslut att inte befordra sökanden — Artikel 45 i stadgan — Jämförelse av kvalifikationer — Ingen stadgeenlig skyldighet att föreskriva en särskild metod för jämförelse av kvalifikationerna hos den personal som ställs till förfogande för fackföreningar eller yrkessammanslutningar — Beaktande av betygsrapporter — Bedömning av ansvarsnivån — Bevisning — Prövning av den uppenbart oriktiga bedömningen)