Skriftlig fråga P-3068/10 från Jörg Leichtfried (S&D) till kommissionen. Stora investmentbankers roll i samband med finanskrisen