Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2012.#Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG mot Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.#Begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf.#Gemenskapens växtförädlarrätt – Förordning (EG) nr 2100/94 – Bearbetning – Bearbetningsföretagets skyldighet att informera en innehavare av en växtförädlarrätt – Krav vad gäller tidpunkt och innehåll i begäran om information.#Mål C‑56/11. Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2012