Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 juni 2016$