Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.7969 – GIP/CPPIB/Asciano Businesses) (Text av betydelse för EES)