Skriftlig fråga E-0932/10 från Marisa Matias (GUE/NGL) till kommissionen. Åtkomst till den tekniska studien om bedömningen av den nationella planen för dammar i Portugal