Skriftlig fråga E-4227/10 Proinsias De Rossa (S&D) till kommissionen. Minskning av fartygens kväveoxidutsläpp