Mål C-225/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 13 maj 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs mot Able UK Ltd