Vec C-225/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 13. mája 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd