Lieta C-225/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 13. maijā iesniedza Upper Tribunal ( Tax and Chancery Chamber ) (Apvienotā Karaliste) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd