Дело C-225/11: Преюдициално запитване, отправено от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство) на 13 май 2011 г. — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd