Zadeva T-13/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije Crédit Mutuel – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Nasprotna tožba – Člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (EU) 2017/1001 – Člen 59(1)(a) in (2) Uredbe 2017/1001)