Vec T-13/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie Crédit Mutuel – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Vzájomná žaloba – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Článok 59 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia 2017/1001“)