asia T-13/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.9.2019 – Crédit Mutuel Arkéa v. EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Crédit Mutuel – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Erottamiskyvyn puuttuminen – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Liitännäiskanne – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta sekä 3 kohta – Asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä 2 kohta)