Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8109 – FIH Mobile/Feature Phone Business of Microsoft Mobile) (Text av betydelse för EES)