Skriftlig fråga E-6421/10 Roberta Angelilli (PPE) till kommissionen. Uppgifter om hur kommunen Pesaro använder medlen i programmet Det finansiella instrumentet för civilskydd