Förslag till avgörande av generaladvokat
 V. Trstenjak, föredraget den 22 september 2011 Förslag till avgörande av generaladvokat
 V. Trstenjak, föredraget den 22 september 2011.#N. S. (C-411/10) mot Secretary of State for the Home Department och M. E. m.fl. (C-493/10) mot Refugee Applications Commissioner och Minister for Justice, Equality and Law Reform.#Begäran om förhandsavgörande: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Förenade kungariket och High Court of Ireland - Irland.#Unionsrätten - Principer - Grundläggande rättigheter - Genomförande av unionsrätten - Förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling - Gemensamt europeiskt asylsystem - Förordning (EG) nr 343/2003 - Begreppet säkert land - Överföring av en asylsökande till den ansvariga medlemsstaten - Skyldighet - Presumtion, som kan motbevisas, om att denna medlemsstat respekterar de grundläggande rättigheterna.#Förenade målen C-411/10 och C-493/10.