Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 januari 2016.