Kohtuasi F-70/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 29. septembri 2011 . aasta otsus — Mische versus komisjon (Avalik teenistus — Ametisse nimetamine — Isik, kes on edukalt läbinud konkursi, mis avaldati enne, kuid viidi lõpule pärast uute personalieeskirjade jõustumist — Palgaastmele määramine uute, vähem soodsate eeskirjade alusel)