Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1358 av den 28 september 2020 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG vad gäller kontroller av innehav av ansvarsförsäkring för motorfordon som är normalt hemmahörande i Bosnien och Hercegovina (Text av betydelse för EES)