Kommissionens förordning (EU) nr 370/2010 av den 29 april 2010 om fastställande av tilldelningskoefficienter för ansökningar om licens för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för den kvot som avses i förordning (EG) nr 1187/2009