Mål T-287/16: Talan väckt den 30 maj 2016 – Belgien mot kommissionen