Rådets beslut (Gusp) 2016/1783 av den 4 augusti 2016 om undertecknande och ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Afghanistan om förlängning av avtalet om status för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)