Byla C-73/19: 2020 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Staat, atstovaujama Minister van Werk, Economie en Consumenten, atsakingo už Buitenlandse handel, ir Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en bemiddeling van de FOD Economie, K. M.O., Middenstand en Energie, vėliau tapusios Algemene Directie Economische Inspectie; Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, vėliau tapusios Algemene Directie Economische Inspectie / Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – 1 straipsnio 1 dalis – Taikymo sritis – Sąvoka „civilinės ir komercinės bylos“ – Viešosios valdžios institucijos pareikštas ieškinys dėl nesąžiningos komercinės veiklos nutraukimo, kuriuo siekiama apsaugoti vartotojų interesus)